ul. Składowa 9, 86-300 Grudziądz

+48 507-017-359 biuro@trtpomiary.pl

Pomiary TRT

Pomiar przewodności gruntu metodą TRT

Firma TRT Pomiary wykonuje pomiary efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu w którym osadzone są sondy geotermalne typu U, podwójne U lub koaksjalne.

Pomiary metodą testu rekcji termicznej ( TRT- Thermal Response Test) wykonywane są zgodnie z projektem normy prEN ISO 17628:2013.

Do osadzonej w odwiercie sondy podłączamy ruchome urządzenie pomiarowe i dokonujemy pomiaru . W trakcie pomiaru który trwa około 50 godzin rejestrowane są w równych odstępach czasowych temperatura zasilania , temperatura powrotu i moc elementu grzejnego.

Korzystając z zebranych danych metodą najmniejszych kwadratów wyznacza się parametry do wyliczenia efektywnego współczynnika przewodnictwa ciepła gruntu λ [W/(mK)]. Na podstawie znajomości λ i czasu pracy sondy w skali roku można oszacować wartość jednostkowej zdolności gruntu do przekazywania bądź odbierania ciepła q [W/mb sondy].

Znajomość rzeczywistej( zmierzonej wartości λ jest konieczna dla wykonania symulacji numerycznej pracy pola sond w sezonie grzewczym .

Jak wykonujemy badania

Urządzenie pomiarowe zasilane energia elektryczną ( zasilanie trójfazowe) o mocy ok 3-5 kW podłączamy do sondy tak aby odległość między urządzeniem a odwietrem nie była większa niż 1,5 m.

Pomiar trwa około 50 godzin ( dla gruntów o bardzo niskim przewodnictwie cieplnym czas pomiaru wydłuż się jednak nie więcej niż 72 godziny)

Adres

TRT Pomiary Sp. z o. o..
86-300 Grudziądz
ul. Składowa 9

Telefon

+48 507-017-359

E-mail

biuro@trtpomiary.pl