pomiary trt

Warunki wykonania usługi pomiaru efektywnej przewodności cieplnej gruntu metodą testu reakcji termicznej (Thermal Response Test)

1

Sonda wykorzystana do pomiaru efektywnej przewodności cieplnej ( pojedyncze U, podwójne U lub sonda koaksjalna) musi być po próbach ciśnieniowych i próbach drożności.

2

Zalecamy wykonanie pomiaru po okresie co najmniej 72 godzin od osadzenia sondy a w przypadku zastosowania masy uszczelniającej po upływie czasu wg zaleceń producenta (dla masy uszczelniającej na osnowie cementowej pomiar winien być przeprowadzony 28 dni po dokonanej iniekcji masy uszczelniającej)

3

Lokalizacja przyrządu ( jak najbliżej odwiertu nie więcej niż 1,5 m; połączenie sondy z przyrządem izolujemy).

4

Niezbędne jest stabilne zasilanie elektryczne trójfazowe . W czasie trwania pomiaru nie są dopuszczalne zaniki napięcia. Odchylenia mocy w trakcie pomiaru nie mogą być większe niż +- 10% od wartości średniej.

Jeśli na miejscu pomiaru nie jest dostępne zasilanie trójfazowe z sieci można zastosować agregat prądotwórczy. Warunki finansowe zastosowania agregatu prądotwórczego podlegają dodatkowym indywidualnym ustaleniom.

5

Czas trwania pomiaru od 48 do 72 godzin .

6

Jeśli teren jest strzeżony, że można przyrząd zostawić bez nadzoru to dojeżdżamy dwa razy na uruchomienie i zakończenie pomiaru w przeciwnym wypadku przewidujemy ciągły nadzór (dodatkowo płatny).

7

Czas dostarczenia sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów do 3 dni roboczych od zakończenia pomiaru w wersji elektronicznej, trzy egzemplarze sprawozdania w wersji papierowej wysyłamy kurierem na adres wskazany przez Zamawiającego .

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z Nami

Adres

TRT Pomiary Sp. z o. o..
ul. Składowa 9, 86-300 Grudziądz

Telefon

+48 507-017-359