pomiary efektywnego przewodnictwa
cieplnego gruntu

trt pomiary

Poznaj TRT Pomiary

Firma TRT Pomiary sp. z o.o wykonuje pomiary efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu w którym osadzone są sondy geotermalne typu U, podwójne U lub koaksjalne.

Pomiary metodą testu rekcji termicznej ( TRT- Thermal Response Test) wykonywane są zgodnie z normą PN EN ISO 17628:2015, Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania geotermalne. Określenie przewodności cieplnej skał i gruntów przy zastosowaniu wymiennika ciepła w otworze wiertniczym.

Do osadzonej w odwiercie sondy podłączamy ruchome urządzenie pomiarowe i dokonujemy pomiaru, W trakcie pomiaru rejestrowane są w równych odstępach czasowych temperatura zasilania , temperatura powrotu i moc elementu grzejnego. Korzystając z zebranych danych metodą najmniejszych kwadratów wyznacza się parametry do wyliczenia efektywnego współczynnika przewodnictwa ciepła gruntu λ [W/(mK)].

Na podstawie znajomości współczynnika λ w oparciu o Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1 Dolne źródła do pomp ciepła Wydanie 2 09/2021 Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wyznaczamy jednostkową ilość ciepła pobieranego z gruntu Ev [kWh/(m rok)]. W oparciu o tą wielkość i czas pracy sondy w skali roku można wyznaczyć wartość jednostkowej zdolności gruntu do przekazywania bądź odbierania ciepła q [W/mb sondy].

Znajomość rzeczywistej( zmierzonej wartości λ jest konieczna dla wykonania symulacji numerycznej pracy pola sond w sezonie grzewczym .

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z Nami

Adres

TRT Pomiary Sp. z o. o..
ul. Składowa 9, 86-300 Grudziądz

Telefon

+48 507-017-359